Skip to main content

Een compleet en doorlopend pakket van lessen digitale geletterdheid voor de groepen 1 t/m 8.

De leerlingen krijgen 20 lessen per jaar en werken aan de hand van werkboekjes, al dan niet in combinatie met een computer.

Leerkrachten hebben een online omgeving waarin elke les stap voor stap begeleid wordt. Met filmpjes voor context en uitleg, opdrachten, antwoorden en nabespreking.

Er zijn geen extra kosten voor software en Delta is gebaseerd op SLO leerdoelen digitale geletterdheid.

De doorlopende leerlijn integreert deze 4 thema’s

Computational thinking

Digitale principes, structuren en logica

Mediawijsheid

Veilig, sociaal, weerbaar en
kritisch met media

ICT-basisvaardigheden

Praktische computervaardigheden en inzichten

Informatie vaardigheden

Gericht, effectief naar betrouwbare informatie

Video afspelen

Leerkracht

In de online leeromgeving is voor elke les een gedetailleerde leerkracht instructie. Met niet alleen het verloop van de les maar ook achtergrondinfo, context en antwoorden op vragen die gesteld kunnen worden. Zo kan iedere leerkracht elke les geven. 

Lesmethode

Delta de Draak is een complete lesmethode die kant-en-klaar aangeleverd wordt

In de digitale omgeving is voor elke les de digitale ondersteuning te vinden en video-instructies voor de leerkracht

Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er les- en werkboekjes die de kinderen gebruiken voor zowel de online als offline lessen

In de digitale omgeving is voor elke les de digitale ondersteuning te vinden en video-instructies voor de leerkracht

Contact

Wil jouw school ook aan de slag met digitale geletterdheid? Vul het formulier in en we nemen meteen contact op.

Delta de Draak
Karel Doormanlaan 14
2024 HM Haarlem
085 877 0558