Skip to main content

Delta de Draak is een complete doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs. Met een gestructureerde opbouw van concrete lessen die ruimte laten voor de school en leerkracht voor nuance en interpretatie.

De 4 thema’s vormen een geïntegreerd geheel. En dat kan ook eigenlijk niet anders want de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je bijvoorbeeld niet weet wat een netwerk is, is het lastig om te begrijpen wat het internet is, hoe sociale media werken en wat de cloud is. En zodra je de ‘digitale grammatica’ weet, kun je niet alleen sneller leren programmeren maar begrijp je ook beter waarom computers werken zoals ze werken.

Delta de Draak leert geen digitale trucjes aan maar leert om de digitale wereld fundamenteel te begrijpen. En daarbij hebben we aandacht voor zowel de leerling als de leerkracht. De online omgeving biedt niet alleen lesmaterialen maar bij elke les zit ook een gedetailleerde video – instructie voor de leerkracht. Zo kunnen alle lessen door iedere leerkracht geven worden.

Naast de online video-instructies heeft elke groep – vanaf groep 3 – zijn eigen les- en werkboekjes. Er zijn namelijk ook veel lessen waar helemaal geen computer aan te pas komt. Dat zijn de lessen waarin leerlingen digitale basisprincipes leren begrijpen. Zoals bijvoorbeeld ‘volgordelijk denken, voorwaarden en algoritmes. Met praktische oefeningen leren kinderen de kern van deze systemen. Want het klinkt misschien allemaal erg high-tech maar het basale idee erachter is lang niet zo ingewikkeld. De werkboekjes bieden structuur, opbouw en de praktische inrichting waarmee de leerkracht – zelfs de digitaal uitgedaagde leerkracht – het verschil kan maken.

Materialen

Naast de online omgeving en werkboekjes zijn ook de materialen voor de groepen 1 & 2 bij de methode inbegrepen. Het draait in de jongste groepen veel om de Bee-Bot. Omdat veel scholen al een Bee-Bot hebben zit deze niet bij de prijs inbegrepen maar alle overige lesmaterialen wel. Matten, speelkaarten en routekaarten worden samen met alle lesmaterialen geleverd.

Bekijk & download de volledige beschrijving van de leergang hier.