Groepsapp

Jeugdjournaal onderzoek

Wat vinden anderen kinderen van hun klassenapp? Bekijk de reacties op het artikel van het jeugdjournaal en haal er leuke en minder leuke uit. Schrijf ze op in je werkboekje.

Regels

Een klassenapp moet leuk zijn. Uit opdracht 1 blijkt dat het niet altijd leuk is. Hoe kun zorgen dat er geen problemen ontstaan? Of als er iets niet goed gaat, hoe kun je zorgen dat het snel opgelost wordt.